pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

Beskrivelse: norsk institutt for skog og landskap produserer kart over arealressurser med ulik detaljeringsgrad. Her defineres de egenskapstypene og kodelistene som brukes i disse produktene; bl.a. AR5, AR50 og AR250

14 treff