pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

Beskrivelse: fagområdet Petroleum benyttes til å utveksle forvaltningsinformasjon for petroleumsrelaterte tema, slik at denne kan bli grafisk presentert på kart. Informasjonen vil komme i tillegg til den mer geografisk relaterte generelle informasjon som er å finne i andre kapitler i SOSI-standarden, spesielt Kyst og sjø-kapitlet, der sjøkartinformasjon er beskrevet