pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

Beskrivelse: Forandringer til versjon 4.5: - Hovedforandringen er at alle lineære objekttyper er samlet i en objekttype (Veglenke). - Egenskapen TypeVeg brukes for å skille det som tidligere var egne objekttyper

11 treff