pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

Beskrivelse: standarden omfatter servitutter i form av råderettsbegrensninger og andre begrensninger på fast eiendom, og baserer seg på registreringer som er gjort i forbindelse med økonomisk kartverk