datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

opplysning om en teigs beregnede areal, og en angivelse av usikkerhet knyttet til beregningen
Information about a parcel's calculated acreage, and an indication of uncertainty related to the calculation
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
areal beregnet areal for området oppgitt i kvadratmeter Real 1..1
arealmerknad angivelse av usikkerhet knyttet til arealberegningen Arealmerknad 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
AREAL Real 1..1
AREALMERKNAD Arealmerknad 2 0..*
Name Type English Description
areal Real acreage calculated acreage for the area given in square metres
arealmerknad Arealmerknad acreageNote indication of uncertainty related to the acreage calculation

Vis BeregnetAreal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
Arealmerknad 0 ..*
Navn Innhold
SOSI_navn BEREGNETAREAL