objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

del av seksjonert grunn .
a part of sectioned land. Cadastral no. must comprise section no., and may have a lease no.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
formålSeksjon FormålSeksjon 0..1
sameiebrøk Andel 1..1
tilleggsareal Boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FORMÅLSEKSJON FormålSeksjon 0..1
ANDEL Andel 1..1
TILLEGGSAREAL Boolean 4 1..1
Name Type English Description
formålSeksjon FormålSeksjon purposeSectionCode
sameiebrøk Andel share
tilleggsareal Boolean additional acreage

Vis Seksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
FormålSeksjon 0 ..1
Andel 1 ..1
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Seksjon supertype Matrikkelenhet