datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

<b>Dokument</b> inneholder indeksbeskrivelse (dokument metadata) og referanser til relaterte eksterne dokumenter, Tekst, bilder pg andre digitale avgrensede datasett som dataeier knytter til et kartlagt område eller naturområde
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse Kort tekstlig beskrivelse av dokumentets innhold CharacterString 1..1
dokumentType Dokumentkategori definert iht kodeliste DokumentType 1..1
fil Lenke (arkivnøkkel) til dokumentet URI 1..1
forfatter Kontaktinformasjon til person som er ansvarlig for dokumentet Kontaktinformasjon 1..1
tittel Dokumentets tittel CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
DokumentType 1..1
URI 1..1
Kontaktinformasjon 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
beskrivelse CharacterString
dokumentType DokumentType
fil URI
forfatter Kontaktinformasjon
tittel CharacterString

Vis Dokument i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
DokumentType 1 ..1
URI 1 ..1
Kontaktinformasjon 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Navn Innhold
SOSI_navn