pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkastOgSkjult

Beskrivelse: <b>20. feb 2014: </b>Presentasjonssak: Trekt inn ArealIForretning og MatrikkelenhetForretning til view for InformasjonsmodellMatrikkelenhetAnnet for å vise kobling mot forretning. <b>27. mars 2014:</b> Lagt inn 5 kodeverdier under grensepunkttypeKode. (alle på 20-tallet). Revidert def på retningspunkt (pga ABAS)

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url

5 treff