pakke

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkastOgSkjult

Beskrivelse: Dette applikasjonsskjemaet omfatter databeskrivelser som er felles for matrikkeldata, dvs matrikkelenhet, bygning og adresse.