objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet

koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen
point established by coordinates, which is proven, described and/or marked specifically in the geographical demarcation of the parcel Note: Can also be am auxiliary point for technical registration purposes Note: A boundary point is placed either at the beginning or end of a parcel boundary.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grensemerkeNedsattI GrensemerkeNedsattI 0..1
grensepunktnummer CharacterString 0..1
grensepunkttype angivelse av hva slags grensemerke som er brukt i terrenget. Sier også om grensepunktet er merket i terrenget, eller om det bare er et registreringsteknisk punkt. Grensepunkttype 1..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GRENSEMERKENEDSATTI GrensemerkeNedsattI 0..1
GRENSEPUNKTNUMMER CharacterString 20 0..1
GRENSEPUNKTTYPE Grensepunkttype 4 1..1
Punkt Punkt 1..1
Name Type English Description
grensemerkeNedsattI GrensemerkeNedsattI boundaryMarkPlaced
grensepunktnummer CharacterString boundaryPointNumber
grensepunkttype Grensepunkttype boundaryPointType statement of what kind of grensemerke which is used in the terrain. Indicates also whether the boundary point is marked in the terrain, or whether it is merely a point for technical registration purposes.
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis Teiggrensepunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GrensemerkeNedsattI 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Grensepunkttype 1 ..1
Punkt 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon grensepunkt Teiggrensepunkt 0..* SikraFriluftslivsomrAvgrensning 0..*
assosiasjon grensepunkt Teiggrensepunkt 0..* Naturverngrense 0..*
assosiasjon inngårI Teiggrense 1..* defineresAv Teiggrensepunkt 0..2
assosiasjon grensepunkt Teiggrensepunkt 0..* Naturverngrense 0..*
assosiasjon grensepunkt Teiggrensepunkt 0..* SikraFriluftslivsomrAvgrensning 0..*
assosiasjon grensepunkt Teiggrensepunkt 0..* Naturverngrense 0..*
assosiasjon grensepunkt Teiggrensepunkt 0..* VernaFriluftslivsområdegrense 0..*