objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

<b>Kartlagt område</b> Geografisk område som avgrenser datafangst for et aktuelt kartleggingsprosjekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksbegrensning Kode som angir om informasjonen som inngår kartleggingen kan endres av andre enn forvalter / eier Bruksbegrensning 1..1
dekningsOmråde Kartlagt område avgrenset med koordinater GM_Surface 1..*
dokument Referanse til relevante dokumenter for kartleggingsprosjektet Dokument 0..*
eier Kontaktinformasjon til dataeier Kontaktinformasjon 1..1
kartleggingProsjekt Informasjon om kartleggingsprosjektet ProsjektInformasjon 1..1
oppdragsgiver Kontaktinformasjon til oppdragsgiver av kartlegging Kontaktinformasjon 1..1
opprinneligReferanseSystem Kodesystem brukt under kartlegging, f.eks DNs håndbok 13 CharacterString 0..1
unikId <b>unikID</b> GUID for kartlagt område Identifikasjon 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Bruksbegrensning 1..1
GM_Surface 1..*
Dokument 0..*
Kontaktinformasjon 1..1
ProsjektInformasjon 1..1
Kontaktinformasjon 1..1
CharacterString 0..1
Identifikasjon 1..1
Name Type English Description
bruksbegrensning Bruksbegrensning
dekningsOmråde GM_Surface
dokument Dokument
eier Kontaktinformasjon
kartleggingProsjekt ProsjektInformasjon
oppdragsgiver Kontaktinformasjon
opprinneligReferanseSystem CharacterString
unikId Identifikasjon

Vis KartlagtOmråde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Bruksbegrensning 1 ..1
GM_Surface 1 ..*
Dokument 0 ..*
Kontaktinformasjon 1 ..1
ProsjektInformasjon 1 ..1
Kontaktinformasjon 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Identifikasjon 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon metadata KartlagtOmråde 1 naturområde Naturområde 1..*
assosiasjon koderBruktIKartleggingen KodeDefinisjon 1..* KartlagtOmråde