objekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) utkast

<b>Naturvariabelkart </b>Naturvariabelkart er et datasett som inneholder en definert beskrivelsevariabel hvor hver variabelverdi i helhet gjelder et geografisk område.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse Beskrivelse av datasettet CharacterString 0..1
dekningsområde Dekningsområde avgrenset med koordinater. Avledes av berørte områder i datasettet. GM_Surface 1..*
dokument Referanse til relevante dokumenter knyttet til datasettet Dokument 0..*
egendefinertVariabel Definisjon og beskrivelse hvis egendefinert variable CharacterString 0..1
eier Kontaktinformasjon for dataeier Kontaktinformasjon 1..1
etablertDato Dato for etablering av datasettet DateTime 1..1
prosjektInfo Beskrivelse av prosjekt for etablering av datasettet ProsjektInformasjon 0..1
standardVariabel Referanse til definisjon av variabel hvis standard typisering elller beskrivelse Kode 0..1
unikId <b>unikID</b> GUID for datasettet Identifikasjon 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
GM_Surface 1..*
Dokument 0..*
CharacterString 0..1
Kontaktinformasjon 1..1
DateTime 1..1
ProsjektInformasjon 0..1
Kode 0..1
Identifikasjon 1..1
Name Type English Description
beskrivelse CharacterString
dekningsområde GM_Surface
dokument Dokument
egendefinertVariabel CharacterString
eier Kontaktinformasjon
etablertDato DateTime
prosjektInfo ProsjektInformasjon
standardVariabel Kode
unikId Identifikasjon

Vis NaturVariabelKart i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
GM_Surface 1 ..*
Dokument 0 ..*
CharacterString 0 ..1
Kontaktinformasjon 1 ..1
DateTime 1 ..1
ProsjektInformasjon 0 ..1
Kode 0 ..1
Identifikasjon 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype RutenettKart supertype NaturVariabelKart
arv subtype Områdekart supertype NaturVariabelKart
arv subtype AdministrativtOmrådeKart supertype NaturVariabelKart